VAM21

– Phục vụ nhu cầu đơn lẻ

– Rộng 422mm, phù hợp thiết bị 21″.

– Tương thích với các dòng: VDP21, VEP21, VRxx21 (đứng) và DR0021 (đứng)

    .
    .
    .
    .