VAM40

– Sử dụng với nhu cầu đơn lẻ

– Rộng : 407mm, thích hợp với màn hình 15″

– Tương thích với các dòng như VDP40, VPP40 và VEP50

    .
    .
    .
    .