VEP30 – 8,4″

– Thiết kế nhỏ gọn

– Phần cứng không sủ dụng đĩa cứng

– Dễ sử dụng thao tác

– màn hình cảm ứng đa điểm rộng 8,4″

– Dễ Giám sát và vận hành bằng phần mềm Winstudio

    .
    .
    .
    .