Bảng Điều Khiển PC - VR

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Điều Khiển bằng cảm ứng đa điểm

- Kích thước màn hình 10" đến 21", tỉ lệ màn hình 16:9

- Cài đặt màn hình hướng ngang hoặc dọc.

- Vận hành trên nền window 10

- Hỗ trợ khe cắm cho các option mở rộng

Go to top