Bảng điều khiển 4,3"

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Phù hợp cho vận hành và giám sát sản xuất.

- Màn hình rộng 4,3"

- Sử dụng cảm ưng điện trở.

- Giao Diện HMI với công cụ giao tiếp WinStudio.

- Bảo trì hoàn toàn miễn phí

Go to top