Bảng điều khiển di động 3,8" - VCH08

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Màn hình rộng 3,8", dử dụng phím điều khiển

- Sử dụng thuận tiện, linh hoạt.

- Đảm bảo an toàn cho người và hệ thống.

- Tích hợp chế độ thông minh và nút dừng

- Xử lí mạnh mẽ phục vụ nhiều ứng dụng trong công nghiệp.

- Đảm bảo độ tin cậy cao - Tối ưu hóa sản xuất

Go to top