VAM10

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Sử dụng với nhu cầu đơn lẻ

- Rộng : 350mm, thích hợp với màn hình 12"

- Tương thích với các dòng như VDP16, VPP16 và VEP40

Go to top