ILC – CML

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Cơ sở: CML điều khiển nhúng

- đồng bộ hóa điều khiển chuyển động

- Bộ xử lí tiên tiến

- Giao tiếp thời gian thực

Go to top