MTX

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- điều khiển 12 trục

- Vận hành trên bảng điều khiển và phần mềm

- Bộ xử lí 32bit

- Không gian lắp đặt nhỏ 

Go to top