EFC3610

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Công suất: 0,4 - 22KW

- Điều khiển động cơ không đồng bộ 

- Có modun mở rộng

- Cồng nghệ điều khiển: V/f

Go to top