MLC – CML

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Cơ sở: CML 

- Hỗ trợ modul mở rộng

- Tích hợp I/O

- Đồng bộ hóa chuyển động lên đến 64 trục

Go to top