Bộ Vít Me đai ốc bi

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Phục vụ các yêu cầu điều khiển chính xác trong công nghiệp.

Go to top