Hệ thống vận chuyển vật liệu

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

- vận chuyển độ chính xác cao

- dễ dàng tháo lắp thay thế

- Độ ổn định cao.

Go to top