Draeger PEX 3000 type XTR 0010

NSX : DraegerDraeger

Bộ truyền phát Dräger PEX 3000 phát hiện các loại khí và hơi dễ cháy có nồng độ dưới giới hạn nổ thấp. Cảm biến DD cung cấp tín hiệu đo lường ổn định lâu dài đồng thời phản ứng lại sự có mặt của khí chỉ trong vòng vài giây.

Thông số kỹ thuật:

Khí và hơi dễ cháy
4-20 mA
Tùy chọn
24 VDC
8318290
Go to top