X-am 3500 EX/O2/H2S


Máy dò ?a khí c?m tay Drager X-am 3500 là dòng s?n ph?m m?i nh?t c?a Drager. Máy có th? phát hi?n ???c các lo?i khí c? b?n nh? Ex, O2, CO, H2S, NO2, SO2

Thông số kỹ thuật:

8328414
Go to top