X-am 3500 EX/O2/CO


Máy dò ?a khí c?m tay Drager X-am 3500 là dòng s?n ph?m m?i nh?t c?a Drager. Máy có th? phát hi?n ???c các lo?i khí c? b?n nh? Ex, O2, CO, H2S, NO2, SO2

Thông số kỹ thuật:

8328416
Go to top