Bộ Kiểm Tra Chất Lượng Khí Thở Dräger Aerotest Alpha

NSX : DraegerDraeger

Bộ Kiểm Tra Chất Lượng Khí Thở Dräger Aerotest Alpha chuyên dùng để kiểm tra chất lượng, độ tinh khiết của khí thở ở áp suất thấp.

Khí thở đã qua kiểm tra

Với sản phẩm Dräger Aerotest Alpha, các bạn có thể xác định được chất lượng của khí thở được cung cấp bởi máy nén khí hoặc bình khí nén. Sử dụng hệ thống kiểm tra giúp các bạn kiểm tra hiệu quả lượng khí thở theo đúng tiêu chuẩn phân loại EN 12021.

Sử dụng dễ dàng và nhanh chóng

Bằng phích nối, thiết bị đo khí, những thứ có thể được sử dụng độc lập không cần nguồn cấp điện, có thể được kết nối với hệ thống cấp khí nén hạ áp để được kiểm soát dễ dàng tránh mọi sự cố có thể xảy ra. Chỉ cần năm phút, quá trình kiểm tra nhanh đã có thể cho ra kết quả đo lường chính xác đồng thời hiển thị mức độ ô nhiễm.

Đo và phát hiện chất ô nhiễm

Với sản phẩm Dräger Aerotest Alpha, các bạn có thể xác định chính xác các chất gây ô nhiễm khác nhau ví dụ như cacbon monoxit, cacbon dioxit, hơi hydro hoặc dầu có trong khí nén. Ngoài ra, có thể tùy chọn việc xác định đồng thời hoặc riêng biệt các giá trị.

Dräger Oil Impactor

Dräger Oil Impactor thế hệ mới được phát triển đặc biệt để kiểm tra khí nén nhằm phát hiện hơi dầu trong khí. Ngoài các loại dầu phổ biến và truyền thống, thậm chí là dầu tổng hợp cũng có thể được đo mà không gặp phải vấn đề gì - bất kể loại dầu hoặc độ nhớt của nó - ngay từ lần đầu tiên. Phạm vi đo lường rộng có chia mức bảo đảm số đo chính xác của các giá trị.

Go to top